วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น.

ปิดทุกวันพฤหัสบดี

061 401 4724

เบอร์โทรติดต่อ

ทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. สุวิน สมเงิน (อ. หมอกร)

แพทย์มากประสบการณ์ด้านการดูแลเส้นผมและศัลยกรรมปลูกผมถาวร
Medical Team

Specialist Trusted

by Patient More Than

10 Years

พญ. เนตรนภา จิตตะระ
(หมอเนตร)

แพทย์มากประสบการณ์ด้านการดูแลเส้นผมและศัลยกรรมปลูกผมถาวร

พญ. ลัดดา จุลมุสิ (หมอลัดดา)

แพทย์มากประสบการณ์ด้านการดูแลเส้นผมและศัลยกรรมปลูกผมถาวร

พญ. สุพรรษา ยาใจ (หมอเมย์)

แพทย์มากประสบการณ์ด้านการดูแลเส้นผมและศัลยกรรมปลูกผมถาวร

พญ.ฐิติพร ตรีบุพชาติสกุล (หมอมิ้ว)

แพทย์มากประสบการณ์ด้านการดูแลเส้นผมและศัลยกรรมปลูกผมถาวร

ปรึกษาทีมแพทย์กับเรา

ทุกปัญหาเรื่องผมของคุณ เราพร้อมดูแล

ปรึกษาทีมแพทย์กับเรา

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

Dr. Gorn Hair Clinic