วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น.

ปิดทุกวันพฤหัสบดี

061 401 4724

เบอร์โทรติดต่อ

เทคนิคการรักษาที่ Dr. Gorn Hair Clinic

DGHT

เทคนิคแบบ DGHT

Micro Stem FUE

เทคนิคแบบ
Micro Stem FUE

Micro Stem FUE

เทคนิคแบบ
Micro Stem FUE