วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น.

ปิดทุกวันพฤหัสบดี

061 401 4724

เบอร์โทรติดต่อ

ปลูกผมถาวร

Hair Transplant (Shaven / Non-Shaven)

ปลูกผมเทคนิค
Micro Stem FUE

Hair Transplant (Shaven / Non-Shaven)

ปลูกผมเทคนิค
Micro Stem FUE

Long Hair FUE

ปลูกผมเทคนิค
Long Hair FUE

Long Hair FUE

ปลูกผมเทคนิค
Long Hair FUE

Beard, Moustache Transplant

ปลูกหนวด เครา จอน

Beard, Moustache Transplant

ปลูกหนวด เครา จอน

Hair Transplant on Scar

ปลูกผม
ทับรอยแผลเป็น

Hair Transplant on Scar

ปลูกผม
ทับรอยแผลเป็น