วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น.

ปิดทุกวันพฤหัสบดี

061 401 4724

เบอร์โทรติดต่อ

ฟื้นฟูและบำรุงเส้นผม

Program

Autologous
Hair Cell Growth Factor

Program

การเตรียมตัวก่อนและหลังศัลยกรรม ปลูกผม

Program

การเตรียมตัวก่อนและหลังศัลยกรรม ปลูกผม