วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น.

ปิดทุกวันพฤหัสบดี

061 401 4724

เบอร์โทรติดต่อ

เทคนิคแบบ
Micro Stem FUE

เทคนิคแบบ Micro Stem FUE มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เทคนิคแบบ Micro Stem FUE

 1. มีการใช้กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) 
ในการคัดเลือกกอผม (FUG) ที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดก่อนนำไปปลูก
 2. วิธีการเจาะและขนาดของแผลที่เจาะ
ใช้ Punch ขนาดเล็กเป็นพิเศษเล็กถึง 0.6 mm.
  แผลจึงมีขนาดเล็กมากขึ้นไปอีก
 3. ใช้น้ำยาเลี้ยง Stem cell และเซลล์รากผม 
มาตรฐานสูงที่สุดในปัจจุบัน ในการพัก
และเตรียมกราฟ / กอผม FUG ก่อนนำไปปลูก

 

ทุกขั้นตอนลงมือและควบคุมโดยแพทย์และทีมงานมากประสบการณ์ ที่ Dr. Gorn Hair Clinic

การปลูกผมถาวร 

เทคนิค Micro Stem FUE (Shaven)

เป็นเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลก คือการปลูกผมถาวรแบบย้ายเซลล์รากผมโดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาว ไม่มีแผลเย็บเหมือนวิธีทั่วไป (Strip FUT) ดังนั้นจะไม่เกิดแผลเป็นที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยอาศัยเครื่องหัวเจาะกอเซลล์รากผมที่มีขนาด 0.6 – 0.8 มิลลิเมตร ออกจากหนังศีรษะบริเวณด้านหลังศีรษะ(Donor Area) ก่อนย้ายมาปลูกในตำแหน่งที่ต้องการ ช่วยให้ไม่มีรอยแผลยาวบริเวณที่เจาะ เวลาหายไม่ทิ้งรอย จุดแผลเล็ก ใช้เวลาพักฟื้นน้อย

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ 

Micro Stem FUE (Shaven)

 • Punch Excision : เจาะเอากอรากผม (Hairgraft) ออกทีละกอ
 • Graft Preparation : คัดกรองกอรากผมที่สมบูรณ์เป็น 3 ชนิด แยกตามจำนวนเซลล์ราก (Folliculus Unit) ในแต่ละกอ
 • Graft Storage : นำกอรากผมแช่ในน้ำหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมที่มีคุณภาพ
 • Graft Implantation : นำกอรากผมไปปลูกบริเวณที่ศีรษะล้านหรือบริเวณที่ต้องการ

ข้อดีของการปลูกผมแบบ 

Micro Stem FUE (Shaven)

 • ดูแลรักษาแผลได้ง่ายที่สุด
 • รวดเร็วกว่าการทำ Non-shaven FUE
 • ใช้เวลาพักฟื้นภายใน 1-2 วัน
 • แผลมีขนาดเล็กเพียง 0.6-0.8mm
 • ผมที่งอกขึ้นมาใหม่มีความแข็งแรงและเป็นธรรมชาติ

การปลูกผมถาวร 

เทคนิค Micro Stem FUE (Non-Shaven) 

เป็นเทคนิคขั้นสูงของการย้ายเซลล์รากผม แบบ Micro Stem FUE(Non-Shaven)ไร้แผลเย็บ โดยไม่ต้องโกนผม
แต่จะใช้กรรไกรเล็มผม เฉพาะบริเวณที่ต้องการใช้เซลล์รากผม ทำให้สามารถซ่อนแผลไว้ในผมได้ บริเวณท้ายทอย หลังการปลูกผมจึงดูเป็นปกติ ซึ่งขั้นตอนในการปลูกจะมีความยาก จึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงของแพทย์และทีมปลูกผมมากประสบการณ์ เนื่องจากในบริเวณที่ต้องนำกอเส้นผมออกมา จะมีผมเส้นยาวปะปนอยู่มาก การเจาะเก็บกราฟด้วยวิธีนี้จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ 

Micro Stem FUE (Non-Shaven)

 • Punch Excision : เจาะเอากอรากผม (Hairgraft) ออกทีละกอ
 • Graft Preparation : คัดกรองกอรากผมที่สมบูรณ์เป็น 3 ชนิด แยกตามจำนวนเซลล์รากผม (Folliculus Unit) ในแต่ละกอ
 • Graft Storage : นำกอรากผมแช่ในน้ำหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมที่มีคุณภาพ
 • Graft Implantation : นำกอรากผมไปปลูกบริเวณที่ศีรษะล้าน หรือบริเวณที่ต้องการ                                     

ข้อดีของการปลูกผมแบบ 

Micro Stem FUE (Non-Shaven)

 • ไม่ต้องโกนผม
 • สามารถใช้ชีวิตได้ปกติหลังทำ
 • เห็นความหนาแน่นของแนวผมหลังทำทันที
 • สามารถกำหนดทิศทางของเส้นผมได้ เห็นทรงหลังทำทันที
 • แผลหายไว ใช้เวลาการพักฟื้นน้อยกว่า Micor Stem FUE(Shaven)

Dr. Gorn Hair Clinic