วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น.

ปิดทุกวันพฤหัสบดี

061 401 4724

เบอร์โทรติดต่อ

FUE vs FUT

การปลูกผมเทคนิคไร้แผล 

(FUE Non-Visible Scar)

การปลูกผมแบบ FUE (Follicular Unit Extraction) ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกผมเทคนิคเดิม ที่ต้องมีการผ่าตัดหนังศรีษะบริเวณท้ายทอย (Follicular Strip) โดยอาศัยเครื่องเข็มเจาะกอเซลล์รากผมขนาด 0.6 – 0.8 มิลลิเมตร ออกจากหนังศีรษะบริเวณท้าย ก่อนย้ายมาปลูกในตำแหน่งที่ต้องการ ช่วยให้ไม่มีรอยแผลยาวที่บริเวณท้ายทอย 
เวลาหายไม่ทิ้งรอย แผล จุดแผลเล็ก พักฟื้นน้อย แผลหายเร็ว

พิถีพิถันการคัดเลือก

การเก็บกราฟผม

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ FUE

  1. Punch Excision : เจาะเอากอรากผม (Hair Graft) ออกทีละกอ
  2. Graft Preparation : คัดกรองกอรากผมที่สมบูรณ์เป็น 3 ชนิด แยกตามจำนวนเซลล์รากผม (Folliculus Unit) ในแต่ละกอ
  3. Graft Storage : นำกอรากผมแช่ในน้ำหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมที่มีคุณภาพ
  4. Graft Implantation : นำกอรากผมไปปลูกบริเวณที่ศีรษะล้าน หรือบริเวณที่ต้องการ

การปลูกผมเทคนิค FUT

(FUT Hair Transplantation System)

การปลูกผมแบบ FUT เป็นการปลูกผมโดยแพทย์จะเลือก
บริเวณที่มีกอรากผมแข็งแรง จากนั้นแพทย์จะทำการผ่าตัดผิวหนังออกมา เพื่อคัดเซลล์รากผมที่แข็งแรง และนำมาปลูกบริเวณที่ต้องการ วิธีนี้ดีตรงที่ถนอมเซลล์รากผมได้ดีกว่าวิธี FUE 
และได้จำนวนกราฟที่
มากกว่า แต่รอยแผลเป็น 
จะเห็นเป็นรอยยาว ซึ่งสามารถไว้ผมให้ยาวขึ้นเพื่อปกปิดได้

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ FUT

  1. Strip Harvesting & Slivering : ตัดหนังศีรษะที่มีกอรากผมอยู่แล้ว แบ่งให้ได้กอรากผมที่มีขนาดเล็กลง
  2. Graft Preparation : คัดกรองกอรากผมที่สมบูรณ์เป็น 3 ชนิด แยกตามจำนวนเซลล์รากผม (Folliculus Unit) ในแต่ละกอ
  3. Graft Storage : นำกอรากผมแช่ในน้ำหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมที่มีคุณภาพ
  4. Graft Implantation : นำกอรากผมไปปลูกบริเวณที่ศีรษะล้าน หรือบริเวณที่ต้องการ

Dr. Gorn Hair Clinic