ศัลยกรรมการปลูกผม

สำหรับสุภาพบุรุษ

man going through follicular unit extraction process e1687605736734

การศัลยกรรมปลูกผม

การปลูกผมเป็นการย้ายรากผมและเส้นผมที่แข็งแรงจากท้ายทอย  ย้ายมาปลูกบริเวณด้านหน้าที่เป็นศีรษะล้าน เหตุผลที่เลือกรากผมและเส้นผมจากท้ายทอยเนื่องจากเป็นบริเวณที่ไม่ถูกกระทบจากพันธุกรรมและฮอร์โมน ผมจากท้ายทอยเป็นรากผมที่แข็งแรง ดังนั้นเมื่อย้ายมาปลูกผมด้านหน้า เส้นผมใหม่ที่ขึ้นมาจะแข็งแรงไม่ถูกกระทบจากพันธุกรรมและฮอร์โมน ดังนั้นจะไม่บางแบบกรรมพันธ์อีก

ทำไมต้องเลือกผม
จากท้ายทอย

เหตผลที่เลือกจากท้ายทอยเนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพันธุกรรมและออร์โมนซึ่งจะไม่บางแบบด้านหน้าสังเกตได้จากผมล้านแบบขุนช้างก็จะไม่บางถึงท้ายทอย

ดังนั้นการปลูกผมจะเป็นการนำรากผมจากท้ายทอยออกมาแล้วนำมาฝังหรือปลูกไว้ที่ด้านหน้า เมื่อรากผมฝังตัวอย่างสมบูรณ์แล้วเส้นผมจะขึ้นตลอดไม่กลับไปบางแบบพันธุกรรมอีก

man with hair loss problem before after treatment white background collage visiting trichologist scaled

ร่วมเผยเสน่ห์ที่ซ่อน
อยู่ในตัวคุณที่ดร.กร

การปลูกผมสามารถเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธี FUE หรือ FUT การปลูกผมเป็นการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าให้คุณร่วมตัดสินใจ

เริ่มปลูกผมเมื่ออายุเท่าไร ?

ผมบางจากกรรมพันธ์ในแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางรายจะบางด้านหน้าและด้านข้าง  บางรายจะบางกลางศีรษะและบางรายบางทั้งด้านหน้าตัวข้างและกลางศีรษะจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีลักษณะผมบางไม่เหมือนกัน

นอกจากนี้อายุที่เริ่มผมบางก็แตกต่างกันบางคนผมบางตั้งแต่อายุ 20 ปี  หรือบางคนเริ่มผมบางตั้งแต่อายุ 30 ปี  ดังนั้นการปลูกผมจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนมากกว่าเรื่องอายุ

หากเราต้องการให้เส้นผมที่บางมีความหนาขึ้นชะลอการบางแนะนำให้รับประทานยาแต่หากเราต้องการให้มีเส้นผมใหม่ต้องการให้บริเวณที่ไม่มีผมกลับมามีเส้นผมใหม่ ต้องการให้ศีรษะล้านกลับมามีเส้นผมใหม่ ต้องการให้ดูเด็กลง ต้องการให้มั่นใจมากขึ้น แนะนำให้ปลูกผม

การปลูกผมต่างกับ
การกินยาอย่างไร

ในบริเวณที่ยังมีรากผม มีเส้นผมบาง เส้นผมเล็ก การกินยาจะช่วยให้รากผมแข็งแรงขึ้น ทำให้เส้นผมใหญ่ขึ้น หนาขึ้น ยาวเร็วขึ้น ตัวอย่างยาเช่นยา finastride (ฟีนาสเตอร์ไรด์) แต่ในบริเวณที่ไม่มีรากผมแล้ว บริเวณที่ล้านแล้วการกินยาจะไม่สามารถทำให้มีเส้นผมขึ้นใหม่ได้

ดังนั้นบริเวณที่ไม่มีเส้นผมแล้ว การรักษาคือการปลูกผมถาวรจึงจะมีเส้นผมขึ้นมาใหม่ได้

close up hands holding medical capsules scaled
adult male having balding problems scaled e1687605532764

เคสไหน? ไม่ควรปลูกผม

ผมร่วง ผมบาง ที่มีสาเหตจากโรคประจำตัวอื่นๆ
เช่น  แพ้ภูมิตนเอง ไทรอยเป็นพิษ  ขาดธาตเหล็ก เนื่องจากภาวะดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วยการรักษาโรคประจำตัวให้สงบ จากนั้นเส้นผมจะขึ้นมาตามปกติ ไม่จำเป็นต้องปลูกผม

ผมบางในผู้หญิงที่เป็นการบางทั่วศีรษะ
เนื่องจากเป็นภาวะที่การรักษาด้วยยาเป็นการรักษาที่ดีที่สุด

คนที่สูบบุหรี่
เนื่องจากสารในบุหรี่รบกวนการสร้างเส้นเลือดใหม่ไปเลี้ยงรากผมเมื่อปลูกผมแล้วรากผมจะไม่สามารถอยู่รอดได้

ปลูกผมจะอยู่ถาวรมั้ย

การปลูกผมเป็นการแก้ปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรมได้ดีที่สุด วิธีนี้ผมจะดูเป็นธรรมชาติและเห็นผลมากที่สุด เมื่อย้ายรากผมมาด้านหน้าแล้วรากผมที่แข็งแรงจะฝังตัวอย่างสมบูรณ์ ทำให้ผมด้านหน้าจะขึ้นใหม่และร่วงตามวงจรปกติ  ดังนั้นผมที่ย้ายมาปลูกด้านหน้าจะอยู่ถาวรคือจะร่วงแล้วขึ้นมาใหม่ เมื่ออายุมากขึ้นเส้นผมอาจเล็กลงได้บ้างตามอายุแต่จะไม่บางแบบพันธุกรรมอีก

ตัวอย่างผลงาน

ตัดสินใจไม่ผิด ที่คิดเรื่อง "ความมั่นใจ"

ร่วมเผยเสน่ห์ที่ซ่อน
อยู่ในตัวคุณที่ดร.กร

การปลูกผมสามารถเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธี FUE หรือ FUT การปลูกผมเป็นการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าให้คุณร่วมตัดสินใจ

What is Graft ?

กราฟ คือ

กราฟ คือ กอผม (Folicular Unit Graft/FUG)
ที่ประกอบด้วย รากผม เสต็มเซลล์ และเส้นผม 

การปลูกผมเป็นการเจาะเอากราฟจากท้ายทอย ย้ายมาปลูกด้านหน้า ซึ่งเป็นการฝังลงไปทั้งรากผม สเต็มเซลล์และเส้นผม กราฟหรือกอผมแต่ละกอ (foliicular unit graft = FUG ) อาจจะมีเส้นผม 1 เส้น 2 เส้น 3 เส้น หรือ 4 เส้นก็ได้

realistic skin structure with its layers hairs vector illustration 1284 68962

ปลูกผมควรเลือกวิธีไหนดี

การปลูกผมถาวรมีประเด็นสำคัญที่ต้องระวังคือ ควรเป็นแพทย์และทีมปลูกผมที่มีความชำนาญในการย้ายรากผม โดยจะต้องคัดเลือกรากผมจากท้ายทอยในโซนที่แข็งแรงและไม่ถูกกระทบจากพันธุกรรม ( safe donor zone ) เมื่อแพทย์เลือกรากผมได้ถูกต้องแล้วย้ายมาด้านหน้าผมจึงจะอยู่แบบถาวร ไม่บางแบบพันธุกรรมอีก ถ้าหากเลือกตำแหน่งไม่ถูกต้อง ผมที่ปลูกอาจจะอยู่ไม่ถาวร ดังนั้นประสบการณ์ของแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ
นอกจากนี้ยังควรมีเทคนิคและวิธีการเก็บรากผม รักษารากผม และฝังรากผมที่ดี เพื่อให้รากผมแข็งแรงมากที่สุด เพิ่มโอกาสในการฝังตัวของรากผมให้สมบูรณ์มากที่สุด ผลลัพธ์ในการปลูกผมจึงจะแน่นเป็นธรรมชาติ

ปลูกผมควรใช้กี่กราฟ

การประเมินกราฟขึ้นอยู่กับบริเวณที่บาง เมื่อปรึกษาแพทย์จะมีการประเมินและคำนวนออกมาเป็นปริมาณกราฟที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

ขั้นตอนการปลูกผม

การปลูกผมจะเริ่มจากการประเมินความสมบูรณ์ของผมบริเวณท้ายทอย และประเมินจำนวนกราฟที่จะนำมาปลูกด้านหน้า

จากนั้นแพทย์จะแนะนำการเตรียมตัวเพื่อให้ผลลัพธ์การปลูกผมดีที่สุด คือ การงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 เดือน การควบคุมระดับความดันโลหิตให้ปกติ การงดวิตามินและอาหารเสริมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ในวันปลูกผมจะมีการออกแบบทรงผมและไรผมด้านหน้าเพื่อให้เข้ากับรูปหน้า โดยอาจจะเป็นทรงเดิมของเราเองหรืออาจจะให้แพทย์ช่วยออกแบบทรงผมใหม่ ซึ่งการออกแบบจะเน้นความเป็นธรรมชาติและช่วยปรับรูปหน้าให้ดูสมส่วนขึ้น

จากนั้นจะมีการบลอคยาชาบริเวณท้ายทอยเพื่อนำรากผมออกมา โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างที่นำรากผมออกมา ทีมจะมีการจัดเก็บ คัดเลือกและตกแต่งกราฟเพื่อเพิ่มโอกาสในการปลูกผมให้มากที่สุด

หลังจากเก็บรากผมจากท้ายทอยแล้ว จะมีการเบรคเพื่อให้รับประทานอาหาร

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการบลอคยาชาด้านหน้า จากนั้นนำรากผมที่เตรียมไว้ไปปลูกบริเวณด้านหน้า โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

หลังจากปลูกผม สามารถกลับบ้าน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยทีมจะมีคำแนะนำในการดูแลต่อไป

หลังปลูกต้องดูแลอย่างไรบ้าง

  • ช่วง 5 วันแรก จะมีการนัดมาล้างผมที่คลินิก
  • จากนั้นวันที่ 5 -14 จะแนะนำให้สระผมด้วยตนเอง
  • สิ่งสำคัญคือ ช่วง 14 วันแรกเป็นช่วงที่รากผมอ่อนแอที่สุด ดังนั้นต้องงดการแกะรากผม การกดทับรากผมเช่นใส่หมวกกันน็อค การนอนทับ การใช้สารเคมีต่างๆ
  • จากนั้นเมื่อผ่านช่วง 14 วันแรกจะมีโปรแกรมดูแลรากผมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้รากผม เช่น การฉายแสง การกินยา การกินวิตามิน การฉีดบำรุงรากผม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการฝังตัวของรากผมได้ดี
  • สิ่งสำคัญในช่วงนี้คือการงดสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เนื่องจากการสูบบุหรี่จะทำให้รากผมเสียหาย การปลูกผมมักจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

หลังปลูกผมต้องพักนานกี่วัน

  • หลังปลูกผมวันที่ 1-2  จะมีอาการบวมใบหน้าเล็กน้อย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อาจจะพักประมาณ 1-2 วัน
  • หลังปลูกผมวันที่ 3 บริเวณท้ายทอยแผลจะแห้งเป็นปกติ สามารถไปทำงานได้ตามปกติ 
  • หลังปลูกผมวันที่ 5 บริเวณด้านหน้าจะมีสะเก็ด ไม่ควรแกะสะเก็ดเนื่องจากจะทำให้รากผมหลุดออกมาด้วย
  • หลังปลูกผมวันที่ 14 รากผมจะฝังตัวอย่างสมบูรณ์

ปลูกผมแล้วต้องกินยาต่อมั้ย กินตลอดชีวิตมั้ย

ในบริเวณที่ปลูกผมแล้ว ผมจะขึ้นอย่างถาวร ไม่จำเป็นต้องกินยาเพื่อรักษาในส่วนนี้ แต่ในบริเวณที่ยังไม่ได้ปลูก เส้นผมบริเวณดังกล่าวอาจจะบางจนถึงไม่มีเส้นผมได้ในอนาคต 

ดังนั้น เพื่อเป็นการชะลอผมบาง ศีรษะล้านในส่วนที่ไม่ได้ปลูกผม ในบางรายจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่อง

ทำไมต้องปลูกผมที่ดร.กร แฮร์ คลินิก

ดร.กร แฮร์ คลินิกมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของกราฟให้มากที่สุด และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  1  ปี  ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ถึงบริการที่เราใส่ใจคุณอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิดที่สุด

ร่วมเผยเสน่ห์ที่ซ่อน
อยู่ในตัวคุณที่ดร.กร

การปลูกผมสามารถเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธี FUE หรือ FUT การปลูกผมเป็นการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าให้คุณร่วมตัดสินใจ