การปลูกผม คือ อะไร

What’s Hair Transplant ?

การปลูกผมเป็นการย้ายรากผมและเส้นผมที่แข็งแรงนิยมนำมาจากท้ายทอย( สีชมพู ) ย้ายมาปลูกบริเวณด้านหน้า เหตุผลที่เลือกรากผมและเส้นผมจากท้ายทอยเนื่องจากเป็นบริเวณที่ไม่ถูกกระทบจากพันธุกรรมและฮอร์โมน เป็นรากผมที่แข็งแรง 

ดังนั้นเมื่อย้ายมาปลูกผมด้านหน้า เส้นผมใหม่ที่ขึ้นมาจะแข็งแรง ไม่ถูกกระทบจากพันธุกรรมและฮอร์โมน ดังนั้นจะไม่บางแบบเดิมอีกโดยกระบวนการนำเซลล์รากผมจากบริเวณท้ายทอยออกมา นั้นมีหลากหลายเทคนิค แต่แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ สองเทคนิค คือ FUE system และ FUT system

ธรรมชาติของเซลส์รากผม

ธรรมชาติของเซลส์รากผม จะแบ่งออกเป็น 2 โซน (Zone) หลัก ๆ  ดังนี้

4E346330 FBDE 4563 90AD 28A42B01EF08 1 201 a

โซนสีชมพู

เป็นโซนที่ฮอร์โมนผู้ชายกับพันธุกรรม ทำให้เซลส์รากผมตาย

โซนสีชมพู

เป็นโซนที่ฮอร์โมนผู้ชายกับพันธุกรรม ไม่สามารถทำลายเซลส์รากได้

รีวิว คุณป๊อก
รีวิว คุณป๊อก 1

ธรรมชาติของเซลส์รากผม

เหตผลที่เลือกจากท้ายทอยเนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากพันธุกรรมซึ่งจะไม่บางแบบด้านหน้า สังเกตได้จากผมล้านแบบขุนช้างก็จะไม่บางถึงท้ายทอย  

ดังนั้นการปลูกผมจะเป็นการนำรากผมจากท้ายทอยออกมา โดยอาศัยเทคนิค FUE หรือ FUT แล้วนำมาฝังหรือปลูกไว้ที่ด้านหน้าในตำแหน่งที่ต้องการ  เมื่อรากผมฝังตัวอย่างสมบูรณ์แล้ว เส้นผมจะขึ้นตลอดไม่กลับไปบางแบบพันธุกรรมอีก

realistic skin structure with its layers hairs vector illustration 1284 68962

อายุเท่าไหร่จึงจะเริ่มปลูกผม

ผมบางจากกรรมพันธ์ในแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางรายจะบางด้านหน้าและด้านข้าง  บางรายจะบางกลางศีรษะ และบางรายบางทั้งด้านหน้า ตัวข้าง และกลางศีรษะ จะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีลักษณะผมบางไม่เหมือนกัน  นอกจากนี้อายุที่เริ่มผมบางก็แตกต่างกัน บางคนผมบางตั้งแต่อายุ 20 ปี หรือบางคนเริ่มผมบางตั้งแต่อายุ 30 ปี ดังนั้นการปลูกผมจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนมากกว่าเรื่องอายุ

หากเราต้องการให้เส้นผมที่บางมีความหนาขึ้น ชะลอการบาง แนะนำให้รับประทานยา แต่หากเราต้องการให้มีเส้นผมใหม่ ต้องการให้บริเวณที่ไม่มีผมกลับมามีเส้นผมใหม่ ต้องการให้ดูเด็กลง ต้องการให้มั่นใจมากขึ้น แนะนำให้ปลูกผม

เคสไหนบ้างที่ไม่ควรปลูกผม

yellowish eyes is sign problems with liver viral infection other disease resize

ผมร่วง ผมบาง ที่มีสาเหตจากโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น แพ้ภูมิตนเอง ไทรอยเป็นพิษ ขาดธาตเหล็ก เนื่องจากภาวะดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วยการรักษาโรคประจำตัวให้สงบ จากนั้นเส้นผมจะขึ้นมาตามปกติ ไม่จำเป็นต้องปลูกผม

ผมบางในผู้หญิง ที่เป็นการบางทั่วศีรษะ เนื่องจากเป็นภาวะที่การรักษาด้วยยาเป็นการรักษาที่ดีที่สุด
คนที่สูบบุหรี่ เนื่องจากสารในบุหรี่รบกวนการสร้างเส้นเลือดใหม่ไปเลี้ยงรากผม เมื่อปลูกผมแล้วรากผมจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ผลลัพธ์ในการปลูกผมจึงไม่ค่อยดี ในคนที่ไม่สามารเลิกบุหรี่ได้ ไม่แนะนำให้ปลูกผม

ปลูกผมจะอยู่ถาวรมั้ย

การปลูกผมเป็นการแก้ปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรมได้ดีที่สุด วิธีนี้ผมจะดูเป็นธรรมชาติและเห็นผลมากที่สุด เมื่อย้ายรากผมมาด้านหน้าแล้วรากผมที่แข็งแรงจะฝังตัวอย่างสมบูรณ์ ทำให้ผมด้านหน้าจะขึ้นใหม่และร่วงตามวงจรปกติ 

ดังนั้นผมที่ย้ายมาปลูกด้านหน้าจะอยู่ถาวรคือจะร่วงแล้วขึ้นมาใหม่ เมื่ออายุมากขึ้นเส้นผมอาจเล็กลงได้บ้างตามอายุแต่จะไม่บางแบบพันธุกรรมอีก

LINE ALBUM เก็บกราฟ แต่งกราฟ 231101 1

กราฟ คือ อะไร ?

กราฟ คือ กอผม ที่ประกอบด้วย รากผม เสต็มเซลล์ และเส้นผม การปลูกผมเป็นการเจาะเอากราฟจากท้ายทอย ย้ายมาปลูกด้านหน้า ซึ่งเป็นการฝังลงไปทั้งรากผม สเต็มเซลล์และเส้นผม

กราฟหรือกอผมแต่ละกอ อาจจะมีเส้นผม 1 เส้น 2 เส้น 3 เส้น หรือ 4 เส้นก็ได้

ปลูกผม
ควรใช้กี่กราฟ

การประเมินกราฟขึ้นอยู่กับบริเวณที่บาง เมื่อปรึกษาแพทย์จะมีการประเมินและคำนวนออกมาเป็นปริมาณกราฟที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

จำนวนกราฟที่แนะนำ

ปลูกผมเลือกวิธีไหนดี

การปลูกผมถาวรมีประเด็นสำคัญที่ต้องระวังคือ ควรเป็นแพทย์และทีมปลูกผมที่มีความชำนาญในการย้ายรากผม โดยจะต้องคัดเลือกรากผมจากท้ายทอยในโซนที่แข็งแรงและไม่ถูกกระทบจากพันธุกรรม ( safe donor zone ) เมื่อแพทย์เลือกรากผมได้ถูกต้องแล้วย้ายมาด้านหน้าผมจึงจะอยู่แบบถาวร ไม่บางแบบพันธุกรรมอีก ถ้าหากเลือกตำแหน่งไม่ถูกต้อง ผมที่ปลูกอาจจะอยู่ไม่ถาวร ดังนั้นประสบการณ์ของแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ยังควรมีเทคนิคและวิธีการเก็บรากผม รักษารากผม และฝังรากผมที่ดี เพื่อให้รากผมแข็งแรงมากที่สุด เพิ่มโอกาสในการฝังตัวของรากผมให้สมบูรณ์มากที่สุด ผลลัพธ์ในการปลูกผมจึงจะแน่นเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการปลูกผม

 1. การปลูกผมจะเริ่มจากการประเมินความสมบูรณ์ของผมบริเวณท้ายทอย และประเมินจำนวนกราฟที่จะนำมาปลูกด้านหน้า
 2. จากนั้นแพทย์จะแนะนำการเตรียมตัวเพื่อให้ผลลัพธ์การปลูกผมดีที่สุด คือ การงดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 เดือน การควบคุมระดับความดันโลหิตให้ปกติ การงดวิตามินและอาหารเสริมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 3. วันปลูกผมจะมีการออกแบบทรงผมและไรผมด้านหน้าเพื่อให้เข้ากับรูปหน้า โดยอาจจะเป็นทรงเดิมของเราเองหรืออาจจะให้แพทย์ช่วยออกแบบทรงผมใหม่ ซึ่งการออกแบบจะเน้นความเป็นธรรมชาติและช่วยปรับรูปหน้าให้ดูสมส่วนขึ้น
 4. จากนั้นจะมีการบลอคยาชาบริเวณท้ายทอยเพื่อนำรากผมออกมา โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างที่นำรากผมออกมา ทีมแพทย์จะมีการจัดเก็บ คัดเลือกและตกแต่งกราฟเพื่อเพิ่มโอกาสในการปลูกผมให้มากที่สุด
 5. หลังจากเก็บรากผมจากท้ายทอยแล้ว จะมีการเบรคเพื่อให้รับประทานอาหาร
 6. ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการบลอคยาชาด้านหน้า จากนั้นนำรากผมที่เตรียมไว้ไปปลูกบริเวณด้านหน้า โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 7. หลังจากปลูกผม สามารถกลับบ้าน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยทีมจะมีคำแนะนำในการดูแลต่อไป

การดูแลหลังการปลูกผม

 1. ช่วง 5 วันแรก จะมีการนัดมาล้างผมที่คลินิก 
 2. วันที่ 5 -14 จะแนะนำให้สระผมด้วยตนเอง
 3. ช่วง 14 วันแรกเป็นช่วงที่รากผมอ่อนแอที่สุด ดังนั้นต้องงดการแกะรากผม การกดทับรากผมเช่นใส่หมวกกันน็อค การนอนทับ การใช้สารเคมีต่างๆ
 4. จากนั้นเมื่อผ่านช่วง 14 วันแรกจะมีโปรแกรมดูแลรากผมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้รากผม เช่น การฉายแสง การกินยา การกินวิตามิน การฉีดบำรุงรากผม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการฝังตัวของรากผมได้ดี  สิ่งสำคัญในช่วงนี้คือการงดสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เนื่องจากการสูบบุหรี่จะทำให้รากผมเสียหาย การปลูกผมมักจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 

ปลูกผมต้องพักนานกี่วัน

 1. หลังปลูกผมวันที่ 1-2  จะมีอาการบวมใบหน้าเล็กน้อย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อาจจะพักประมาณ 1-2 วัน
 2. หลังปลูกผมวันที่ 3 บริเวณท้ายทอยแผลจะแห้งเป็นปกติ สามารถไปทำงานได้ตามปกติ
 3. หลังปลูกผมวันที่ 5 บริเวณด้านหน้าจะมีสะเก็ด ไม่ควรแกะสะเก็ดเนื่องจากจะทำให้รากผมหลุดออกมาด้วย
 4. หลังปลูกผมวันที่ 14 รากผมจะฝังต้วอย่างสมบูรณ์

ภายหลังการปลูกผม เส้นผมจะขึ้นเมื่อไร

 • หลังปลูกผมวันที่ 30
  เส้นผมอาจจะเริ่มร่วงได้ในบางคน
 • หลังปลูกผมวันที่ 31-120  
  เส้นผมจะเริ่มหลุดแต่รากผมที่อยู่ใต้ผิวหนังยังฝังตัวอยู่ จากนั้นรากผมจะเริ่มสร้างเส้นผมใหม่
 • หลังปลูกผมวันที่ 180        
  เส้นผมจะขึ้นเกือบทั้งหมด
 • หลังปลูกผมนาน 1 ปี          
  เส้นผมจะขึ้นอย่างสมบูรณ์

ปลูกผมแล้วต้องกินยาต่อมั้ย กินตลอดชีวิตมั้ย

ในบริเวณที่ปลูกผมแล้ว ผมจะขึ้นอย่างถาวร ไม่จำเป็นต้องกินยาเพื่อรักษาในส่วนนี้ แต่ในบริเวณที่ยังไม่ได้ปลูก เส้นผมบริเวณดังกล่าวอาจจะบางจนถึงไม่มีเส้นผมได้ในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการชะลอผมบาง ศีรษะล้านในส่วนที่ไม่ได้ปลูกผม ในบางรายจำเป็นต้องกินยาต่อเนื่อง

การปลูกผม FUE
ของ Dr.Gorn Hair ต่างกับที่อื่นอย่างไร

ดร.กร แฮร์ คลินิก เรามีเทคนิคเศษที่ช่วยเพิ่มอัตรารอดของกราฟให้มากที่สุด โดยมี 2 เทคนิค  และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  1  ปี

1. Advanced FUE (USA)

เทคนิคการผ่าตัดแบบไร้แผลเป็น  มีการตัดแต่ง(Trim) และคัดเลือกกราฟทุกกราฟ เพื่อให้ได้ Hair Graft ที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนนำไปปลูก   เทคนิคการปลูกผมและโปรแกรมการบำรุงรักษาหลังการปลูกผมเป็นเทคนิคเฉพาะของ ดร กร ทำให้มีอัตราการอยู่รอดของ Hair Graft สูงสุดและได้ผลตามเป้าหมาย  

มีการนับจำนวนกราฟเบบ Follicular Unit Graft ( 1 FUG= 1-3 กอผม) เทคนิคของ ดร กร จึงปลูกได้หนาแน่นอย่างเป็นธรรมชาติ  เราใช้เทคนิคการปลูกผมใหม่ล่าสุดคือ แบบ advanced DHI  ใช้น้ำเลี้ยง stem cell มาตรฐานสากลมาใช้ในการเก็บกอผม ก่อนนำไปปลูก จึงเพิ่มอัตราการงอกและเจริญเติบโตการกอผมได้ดี ความหนาแน่นของผม 60 FUG/cm2

2. Micro Advanced FUE (USA)

 • เทคนิค advanced FUE ก็ดีอยู่แล้ว แต่เทคนิค Micro Advance FUE เป็นเทคนิคที่เหนือกว่า คือ
 • ใช้กล้องจุลทรรศ์คัดเลือก Follicular Unit Graft ที่สมบูรณ์
 • เป็นเทคนิคการปลูกแบบ high density เพื่อให้ได้ผมที่หนากว่าเทคนิคแรก
 • ความหนาแน่นของผม 70 FUG/cm2

ร่วมเผยเสน่ห์ที่ซ่อน
อยู่ในตัวคุณที่ดร.กร

การปลูกผมสามารถเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธี FUE หรือ FUT การปลูกผมเป็นการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าให้คุณร่วมตัดสินใจ